Introduktion til filtervisninger

1.Hvad er en filtervisning?

Filtervisninger er der, hvor du kan filtrere dine emner ud fra data. Du kan filtrere ud fra den data, du har liggende i systemet. 

Det kan være du vil finde alle emner, der har en bestemt status eller alle emner der har bestemt data indeholdt i emnestamdata.

2. Typer af filtervisninger

Datafilter:
Datafilter tager udgangspunkt i de forskellige datafelter man har. Dette er enten emnestamdata (eksempelvis adresse, postnummer, cvr) eller resultatdata (eks. “Grund til ingen interesse”, “Hvilket produkt har kunden købt”).

Kampagnefilter:
Et kampagnefilter tager udgangspunkt i det data der er tilknyttet kampagnen. Det vil være data som status, seneste kontakttidspunkt, senest kontaktet af og lignende.

Du kan kombinere både datafilter og kampagnefilter under én filtervisning. 

3. Hvad filtervisninger kan bruges til

Finde emner:
Hvis man har brug for at finde bestemte emner i systemet, så kan man bruge filtervisninger. De kan være både ud fra kampagnedata samt emne-og resultatdata.

Lave udtræk:
Hvis du ønsker at lave excel udtræk fra systemet, kan dette også lade sig gøre gennem filtervisninger. Det kunne eksempelvis være udtræk af alle succeser til en samarbejdspartner. 

Redigere emner:
Hvis du ønsker at redigere emner, så kan dette også lade sig gøre gennem filtervisninger. Det kunne eksempelvis være, at redigere hvem emnerne senest er kontaktet af eller ændre status.

Lave automatiske handlinger:
Det er muligt gennem filtervisninger at lave automatiske handlinger. Det kunne eksempelvis være at tilføje bestemte emner til en ny kampagne, eller slette specifikke emner fra en pulje i en kampagne.

4. Hvordan laver man filtervisninger

Når jeg laver filtervisninger, så starter jeg med at lave en sætning i mit hoved, omkring hvilke emner, jeg ønsker at finde. 

Eksempelvis: Jeg ønsker at finde alle emner der findes på kampagnen common campaign hvor status er ukvalificeret og de er senest kontaktet i går. Det kunne derfor se således ud:

I de hvide kasser i billedet kan du se hvordan jeg via sætningen, og det skrevet med kursiv, har lavet en filtervising.

Til hver filtervisning kan der laves en sætning, der hjælper dig med at lave filtervisningen.

Eksempler på filtervisning 

Eksempel 1 - Finde succeser:

Mange ønsker at finde deres succeser, dette kan både være til fakturering, provision eller bare en generel oversigt over alle succeser. For at finde dem skal du lave et kampagnefilter hvor du skal tænke disse ting:

  1. Bestemt kampagne eller vilkårlig kampagner? (Obligatorisk at vælge)
  2. Bestemt phoner alle alle phonere? (Valgfri)
  3. Bestemt tidsinterval eller alle tidspunkter? (Valgfri)

I sætningen sætter jeg alle 3 ovenstående ting ind, men de kan undlades.

Sætningen: Jeg ønsker at finde alle emner der findes på kampagnen common campaign, hvor emnerne er senest kontaktet af Kasper Kjær, og hvor status er succes og hvor emnerne senest er kontaktet denne måned.

2 - Finde ikke interesserede emner:

Nogle gange ønsker virksomheder at finde emner der er meldt som ikke interesseret for noget tid siden. Dette kan være for at at genaktivere dem igen som ubehandlede.

Sætningen: Jeg ønsker at finde alle emner der findes på kampagnen testkampagne, hvor status er ikke interesseret og de senest er kontaktet i et specifikt interval.

I de to ovenstående eksempler er der taget udgangspunkt i kampagnedata. Det vil også være muligt at tage hensyn til emnestamdata eller resultatdata. Dette er især anvendeligt når man anvender sine resultatdata. 

Eksempel 3 - Finde emner der har haft en bestemt grund til de ikke var interesserede:

I dette eksempel vil jeg finde alle emner, hvor emnet har svaret at grunden til de ikke var interesseret, var at det var for dyrt. Dette forudsætter at man har lavet et resultatdatafelt hvor man har en dropdown mulighed, der hedder “For dyrt”. 

Sætning: Jeg vil finde alle emner hvor “ Grund til ingen interesse?” er præcis “For dyrt”

  

Her ville man finde alle emner, hvor de har svaret at grunden til de ikke var interesseret, var at det var for dyrt. Hvis man eksempelvis kører en tilbudskampagne, så kunne disse være relevante at finde.


5. Tilpas/flyt emner.
 

 ''Billedet er blot en rundvisning''

I punkt 3 blev der beskrevet, hvad man kunne bruge filtervisninger til. I ovenstående eksempler er det vist hvordan man finder emnerne. Hvis du ønsker at redigere emnerne, så viser jeg her hvordan.

Flyt emner til en kampagne: Hvis du ønsker at rykke emner fra en kampagne til en anden, så kan det gøres her.æt status på emne: Hvis du ønsker at give emnerne ny status. Dette kunne være du vil sætte alle “Ikke interesserede emner” fra eksempel 2 til ubehandlede, så de kan ringes til igen (her ville du også sætte kontaktforsøg til 0).

Tildel til bruger: Hvis du ønsker at tildele emner til en bestemt bruger, så kan du gøre det her. Du skal tildele emner hvis bestemte emner kun må kontaktes af én person.

Senest kontaktet af: Du kan ændre hvem der senest har kontaktet emnerne, dette er især anvendeligt hvis du skal flytte en phoners private genopkald til en anden.

Indtast antal kontaktforsøg: Hvis du ønsker at ændre antallet af gange emnerne er ringet til. Dette er for du ikke bliver udelukket fra kampagnen jf. kampagneindstillingerne. 

6. Automatiske handlinger

Hvis du har lavet en filtervisning på bestemte emner, så har du mulighed for at lave automatiske handlinger. Disse automatiske handlinger kan være at tilføje emner fra én kampagne til en anden, eller automatisk slette emner i en kampagne. Jeg vil præsentere tre eksempler hvor det kan give mening og have automatisk handlinger:

Eksempel 1 - Flytte succeser fra en kampagne til en anden:

Nogle virksomheder kvalificere leads inden de sælger til dem, så det fungerer lidt som at booke et møde, bare uden et bestemt tidspunkt planlagt. Her har de en kvalificeringskampagne og en salgskampagne. Her ligger automatisk handlinger og kører på filtervisninger, der viser alle succeser i kvalificeringskampagnen og automatisk tilføjer disse til salgskampagnen. 

Eksempel 2 - Automatisk tilføjelse af emner fra emnepulje til kampagne:

Nogle kunder ønsker at have én emnepulje, og ud fra den gennem filtervisninger tilføje dem til x antal kampagner. Dette kunne eksempelvis være via postnumre i forskellige regioner. Så ville filtervisningen selv distribuere emner ud til den korrekte kampagne. 

Eksempel 3 - Automatisk slet emner på en kampagne:

Nogle kunder har emner de ikke må kontakte. Dette kan være nuværende kunder, folk fra Robinsonlisten etc. Disse emner kan smides ind i en emnepulje, og efterfølgende kan man sætte en handling gennem filtervisninger, der sletter emner i kampagnen, hvis telefonnummer, cvr eller lignende matcher dem fra emnepuljen.  

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.