Hvordan ændrer jeg antal kontaktforsøg på emner?

I Adversus har du mulighed for at ændre antal kontaktforsøg på emner.

1. Lav en filtervisning over emner der skal ændres status på.

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret og tilføj handling ved at vælge:  

3. Vælg handling "Tilpas/flyt emner", efterfulgt af "Indtast antal kontaktforsøg" hvor du vælger hvor mange antal kontaktforsøg (i eksemplet nedenfor 0), du ønsker, emnerne skal have. Til sidst vælger du "Udfør handling":


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.