Hvordan får jeg automatisk sendt mails fra Adversus?

Hvis du dagligt, ugentlig, hver 14. dag eller månedligt ønsker at sende specifikke mails, så er det muligt igennem systemet.

1. Lav den rapport, bookingoversigt, filtervisning eller emnepulje, du ønsker automatisk at modtage mails fra. 

2. Vælg "Send excel automatisk" øverst i højre hjørne:

3. Vælg nu hvilken frekvens, det skal sendes med og tryk "Ok":

4. Vælg hvilken email, du ønsker skal modtage denne automatiske mail og tryk "Ok":

Efterfølgende vælger du blot OK.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.