Hvordan ændrer jeg flere felter på én gang?

Det er muligt at "masse-ændre" felter. Denne funktion kan være anvendelig, hvis du ønsker at ændre eksempelvis et bestemt svar til et andet. 

1. Lav en filtervisning over emner, der skal ændres status på.

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret og tilføj handling ved at vælge:  

3. Her vælger du "Rediger/anonymisér data".

4. Vælg hvilket felt der skal redigeres, samt hvad de skal redigeres til. Du kan også vælge, om handlingen skal gentages:

I dette eksempel vil alt data i "Mail" på emnerne fra din filtervisning ændres til "E-mail".

5. Til sidst vælger du "Udfør handling".

Hvordan du ønsker og bruge funktionen kan være meget specifikt, og videoen nedenfor viser blot ét eksempel på, hvordan du bruger funktionen. I eksemplet viser vi, hvordan alle emner fundet i filtervisningen får ændret deres "Mail" til "E-mail".


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.