Hvordan blacklister jeg emner?

Nogle kunder ønsker aldrig at blive kontaktet telefonisk, eksempelvis hvis de er meldt til robinsonlisten. Hvis disse emner alligevel dukker op i dialeren, er det muligt at blackliste dem, hvormed det ikke er muligt at kontakte emnerne på det tilknyttede telefonnummer igen. 

Inde i dialeren skal du blot vælge følgende til:

Hvis et blacklistet emne kommer frem i dialeren, vil det se således ud:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.