Hvordan viderestiller jeg til et eksternt nummer?

Hvis du ønsker at tilkøbe viderestilling, skal du kontakte Adversus. Når viderestilling er sat til, fungerer det på følgende måde:

1. I dialeren vil følgende boks blive synlig ved siden af ring op/læg på knapperne:

2. Hvis du ønsker at viderestille opkaldet, klikker du på ovenstående knap og følgende vil komme fremIndtast nummer: Her indtaster du det nummer, du ønsker at viderestille til.

Vælg viderestillingstype: Her kan du vælge, om du ønsker at snakke med modtageren af opkaldet, inden det viderestilles (adviseret), eller om du ønsker at viderestille direkte.

3. Ved adviseret viderestilling indtaster du nummeret, du ønsker at viderestille til og  vælger "Start viderestilling".
Nu ringer du op til nummeret, du ønsker at viderestille til. Emnet, du har snakket med, vil få ventemusik.
Når du er klar til at sende emnet hen til det viderestillede nummer, vælger du "Gennemfør viderestilling".

Ved direkte viderestilling vil opkaldet blive direkte sendt afsted, så snart du vælger "Start viderestilling".


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.