Hvordan virker Idea hub i Adversus?


Vi modtager mange henvendelser på ønsket funktionalitet, men at vurdere de bedste henvendelser kan for os være svært. Derfor har vi udviklet Idea hub, hvor du har mulighed for at komme med nye idéer og stemme på andre brugeres forslag.

Ideen bag vores Idea hub er at give jer brugere indflydelse på hvilke funktioner, der bliver udviklet i Adversus.

For at indsende et forslag samt se de forslag, der ligger i hubben, skal du gå til "Idea hub", efterfulgt af "Udviklingsforslag" i menuen i venstre side. 

Hvis du vil skrive et nyt forslag, kan du gøre ved at skrive det i højre side.

Hvis du ønsker at give din stemme til et forslag, så klik på "Upvote" ud for forslaget. Du kan give maksimalt én stemme pr. forslag:

Du har mulighed for at følge med i hvilke forslag, der bliver udviklet. Dette gør du  under "Idea hub" efterfulgt af "Færdige forslag". Du kan derudover også se forslag Adversus har kommenteret på under "Besvarede forslag". 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.