Hvordan laver jeg en ny API bruger?

For at lave en ny API bruger, der får adgang til jeres data, kan du gøre det på følgende måde:

  • Nulstil Password til en API bruger her
  • Redigere API bruger her

1. Gå til "Indstillinger" efterfulgt af "Brugere" i menuen i venstre side.

2. Vælg "Opret API-adgang+" på den grå knap knap øverst højre hjørne:

3. Giv brugeren et brugernavn og vælg dernæst hvilke rettigheder, brugeren skal have. Der er følgende tre muligheder:

Administrator: Administratorer har læse- og skriverettigheder til alle routes.

Læserettigheder: Brugeren kan tilgå alle routes men kan kun læse data.

Custom: Her kan du selv specificere routes samt hvilke kampagner og emnepuljer, brugeren må behandle data fra.

4. Vælg "Opret bruger" og kodeordet vil blive vist:

Hvis du skal anvende vores API dokumentation, kan den findes her: API

    


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.