Hvordan nulstiller jeg adgangskoden på en API bruger?

Du kan nulstille adgangskoden på en API bruger på følgende måde.

1. Gå til "Indstillinger" efterfulgt af "Brugere" i menuen i venstre side.
2. Vælg "API-adgang":

3. Vælg "Nulstil adgangskode" på den lille hængelås til højre for brugeren, du ønsker at ændre:

4. Du vil nu kunne se den nye kode.

Hvis du skal anvende vores API dokumentation, kan den findes her: API

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.