Hvordan opsætter jeg Plecto?

I Adversus giver vi Plectos lille pakke med gratis. Plecto kan hjælpe dig med at give overblik over dine phoneres performance og mulighed for at følge med i dine KPI'er

For at opsætte et Adversus' board hos Plecto, skal du kontakte Plecto direkte, og de vil guide dig. 

Du kan finde kontaktinfo på Plecto via deres hjemmeside: plecto.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.