Hvordan indsætter jeg mange valgmuligheder i filtervisninger?

Nogle gange har du brug for i en filtervisning at tilføje mange valgmuligheder, eksempelvis hvis du har et excel ark med en lang række af numre, du skal søge på. I stedet for manuelt at kopiere alle numrene, så kan du tilføje et komma imellem hver valgmulighed. Så bliver det til flere valgmuligheder.

Du kan bruge følgende værktøj til at samle flere rækker med et komma imellem:
https://www.browserling.com/tools/join-lines

Sådan fungerer browserling: 

1. Sæt dine rækker af data ind i vinduet, som illustreret her:

2. Indsæt efterfølgende et komma i linjen ved "join lines". Du skal være opmærksom på, at der som standard står et mellemrum, som skal slettes:

3. Klik på "Join Lines" knappen, og de vil nu være med komma imellem:

4. Du kan nu kopiere 1,2,3 og indsætte i en filtervisning: 

5. Nu skal du trykke ENTER på dit tastatur, så bliver det indsat som valgmuligheder, hvorefter du kan "Opret filter" på grå knap: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.