Hvordan virker VIP genopkald?

Hvis du får et lead igennem som er meget varmt, har du mulighed for at rangere det over dine andre genopkald. Hvis du har et VIP genopkald og et normalt genopkald på samme tid, vil det være dit VIP genopkald, der dukker op først.

For at gemme et emne som VIP genopkald skal du give det status som "VIP genopkald" inde i dialer vinduet. Du skal også angive et tidspunkt for, hvornår du skal ringe tilbage:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.