Opsætning af SPF (Sender Policy Framework)

OBS.: Adversus anbefaler, at man ikke opsætter SPF-records, medmindre man har fuldstændig styr på de implikationer, det kan have.

For at sikre, at I tillader e-mails fra Adversus' servere, skal I tilføje følgende til jeres eksisterende SPF-records:

spf.adversus.dk


Har I ikke SPF-records opsat på jeres domæne i dag, skal der oprettes en TXT-record på jeres domæne. 

En TXT-record kan se således ud:

v=spf1 include:spf.adversus.dk -all


For at sikre, at e-mails fra jeres egne servere stadig vil komme frem hos modtageren, skal egne mailservere også tilføjes.

Her er et eksempel, hvor man tillader, at e-mails kan blive afsendt fra Adversus og Google G Suite:

v=spf1 include:spf.adversus.dk include:_spf.google.com -all


Har du spørgsmål til opsætning af SPF-records, kan du kontakte Adversus' support enten via vores chat nederst i højre hjørne eller på support@adversus.dk.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.