Introduktion til Journey

I Journeys kan du oprette forskellige handlinger baseret på triggere, for at bruge dine leads på den mest optimale måde. 

Ved at opsætte automation flows, har du mulighed for styre dine emner. Du definerer selv, hvad der skal ske med emnerne – fx om de skal ringes op, have sendt en mail eller sms, om de skal lægges på køl en periode eller tilføjes en bestemt kampagne. 

Mange callcentre bruger kun deres leads én gang, men nogle gange kan det være fordelagtigt at bruge dem flere gange. For eksempel kan du ringe ikke-interesserede kunder op igen, hvis der f.eks. dukker et tilbud op, der matcher dem eller blot forsøge igen efter et par måneder.

Simpelt fortalt oprettes en Journeys i Adversus på denne måde: 

1. Vælg hvilke(n) kampagne(r), der skal laves en Journey på 

2. Vælg de triggere / filtre, som Journeyen reagerer på 

3. Vælg de handlinger, der skal udføres, baseret på triggers / filtre

Der findes dog uendeligt med muligheder. I hele denne artikel viser vi forskellige eksempler på, hvordan du bruger Journeys.

Eksempel 1: Genbrug af "Ikke interesseret" leads efter 3 måneder

I dette eksempel opretter vi en Journey, der nulstiller emner efter tre måneder, som er meldt som “ikke interesseret”. Vi har valgt kampagnen "Fælles kampagne", filtreret emnerne på "Ikke interesseret" og sat en pause ind på tre måneder, hvorefter emnet bliver nulstillet og dermed atter kan ringes op.  

Eksempel 2: Genbrug emner som var "ikke interesseret" med en specifik grund til "hvorfor de var ikke interesseret" efter tre måned.

I dette eksempel vil vi arbejde videre med ovenstående eksempel, hvor vi genbruger emner efter 3 måneder. Her vælger vi dog at have benytte et resultatdatafelt, som vi bruger på kampagnen, der hedder "Hvorfor var kunden ikke interesseret". Dette felt er en dropdown med mulighederne "Ikke nu" og "Aldrig": 

På "Fælles kampagnen" vil emner der er "Ikke interesseret", og hvor "Hvorfor var kunden ikke interesseret" er "Ikke nu" blive pauset og nulstillet efter 3 måneder (flowet til venstre). Hvis "Hvorfor var kunden ikke interesseret" er "Aldrig", vil vi deaktivere emnet fra kampagnen (flowet til højre).

Eksempel 3: Tilføj emner med "Maks opkaldsforsøg" til en ny kampagne

I dette eksempel vil vi tilføje emner, som på én kampagne har nået “Maks opkaldsforsøg”, uden at vi har fået fat på, til en anden kampagne. Dette kan være fordelagtigt, hvis man ikke har så mange emner og man ønsker at have en backup kampagne:

På kampagnen "Fælles kampagne" vil emner, der har status "Automatisk telefonsvarer" og har nået deres maks opkaldsforsøg, blive tilføjet kampagnen "Max call kampagne".

Eksempel 4: Lave specifikke salgskampagner for dine phonere, baseret på en fælles kampagne.

I dette eksempel vil vi tilføje emner til en individuel salgskampagne baseret på, hvilken phoner der solgte til emnet på kampagnen “Fælles kampagne”. Denne case er især relevant for call centre, hvor man har mange sælgere på en fælles kampagne og ønsker, at hver phoner efterfølgende sælger til de samme kunder på deres egen salgskampagne. 

På den "Fælles kampagne" vil emner, der er "Succes" og senest kontaktet af "Jack", blive tilføjet "Jack salgskampagne" og vil blive ringbart om 30 dage. 

På den "Fælles kampagne" vil emner, der er "Succes" og senest kontaktet af "Russell", blive tilføjet "Russell salgskampagne" og vil blive ringbart om 30 dage.

Eksempel 5 Send en SMS første gang man har ringet til et emne som ikke tog telefonen

I dette eksempel ønsker vi at sende en SMS til kunden, første gang vi ringer og de ikke tager telefonen. Dette kan være anvendeligt, når kunden selv har ytret, at de ønsker kontakt. Så vil man på den måde kunne sende en SMS med information om, hvordan de kan fange jer.

På "Fælles kampagne" vil vi sende en SMS til emner, der fik status "Telefonsvarer" efter 1 opkaldsforsøg. 

Eksempel 6 Send en mail første gang man har ringet til et emne som ikke tog telefonen

I dette eksempel ønsker vi at sende en mail til kunden, første gang vi ringer og de ikke tager telefonen. Dette kan være anvendeligt når kunden selv har ytret at de ønsker kontakt. Så vil man på den måde kunne sende en mail med info omkring hvordan de kan fange jer.

På "Fælles kampagne" vil vi sende en mail til emner, der fik status "Telefonsvarer", efter vi har ringet til dem 1 gang. 

Eksempel 7 Luk emner med en specifik status når emnet er udløbet og har en specifik status

I dette eksempel ønsker vi at lukke emner med en bestemt status, som her er "Ukvalificeret", baseret på at emnet er udløbet og vi ikke har lukket det endnu. 

I kampagneindstillinger kan du indstille hvor mange dage, der skal gå, inden et emne udløber. Dette kan være brugbart, hvis man betaler sin leadleverandør ud fra, hvor mange emner man kunne lukke i en given periode. 

På "Fælles kampagne" vil emnerne, der er udløbet, og som har en åben status (“Automatisk genopkald”, “Ubehandlet” og “Fælles genopkald”) blive lukket med status ukvalificeret. 

Eksempel 8 Fremskynd emner som åbner en mail første gang

I dette eksempel sender vi automatisk mail, første gang vi kontakter emnet og de ikke tager telefonen, dvs. bliver sat til status “Automatisk genopkald”. I dine kampagneindstillinger kan du indstille hvor langt tid, der går imellem, at emner med status "Automatisk genopkald" er i "karantæne" inden det skal være ringbart igen. I dette eksempel vil vi dog fremskynde emner, så "karantænen" slutter. Dette bliver gjort første gang kunden åbner en mail.

På "Fælles kampagne" vil leads med status "Automatisk genopkald" blive fremskyndet, første gang de åbner en mail.

Eksempel 9: Opdater planlagt kontakttidspunkt baseret på en mail bliver åbnet første gang.

I dette eksempel sender phonerne infomails til potentielle kunder og aftaler et tidspunkt, at vi skal ringe tilbage. Hvis kunden åbner mailen og dermed viser interesse, kan det være smart at få kontakt til kunden hurtigst muligt. 

På "Fælles kampagne" vil emner, der har status "Privat genopkald", og som åbner en mail første gang, blive opdateret med nyt kontakttidspunkt om 1 minut. Derudover bliver der lagt en note i dialeren om, at "Kunden har åbnet mailen", så phoneren ved, hvorfor emnet kommer frem nu.

Eksempel 10 Send mail ud til kunden 2 timer før planlagt genopkaldstidspunkt

I dette eksempel ønsker vi at sende en SMS ud til kunden 2 timer før, der er en planlagt et genopkald. Dette kan være en god idé for at minde kunderne om genopkaldet. 

På "Fælles kampagne" vil der blive sendt en SMS til kunden 2 timer før genopkaldet er planlagt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.