Hvordan skifter jeg udgående nummer?

1. Gå til "Indstillinger" efterfulgt af "Kampagner" i menuen til venstre.

2. Klik rediger på den lille blyant til højre ud fra den kampagne, du ønsker at ændre udgående nummer for:

3. Find "Udgående nummer" under "Telefon" og vælg det ønskede nummer:

4. Fremgår nummeret ikke af listen, kontakt da Adversus Support.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.