Hvordan giver jeg tilladelse til mikrofonbrug?

Hvis ikke der er givet tilladelse til brug af mikrofon, oplever du følgende fejl:

For at løse dette, skal du gøre følgende:

  1. Vælg hængelåsen i URL-baren (til venstre).
  2. Vælg "Mikrofon'" efterfulgt af "Tillad altid på dette website".


Hvis problemet stadig er der, efter du har givet tilladelse til brug af mikrofonen, så kan det være fordi dit headset ikke er sluttet korrekt til computeren. Tjek lydindstillingerne på din computer og se, om headsettet fremgår i oversigten. Læs mere om lyd her: Lyd i Adversus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.