Hvordan opretter/indlæser jeg emner?

Emner, du skal indlæse, er de personer eller virksomheder, som du ønsker at kontakte. Emnerne skal indlæses enten som csv- (kommasepareret) eller Excel-filer.

1. I menuen i venstre side vælger du "Emner" og efterfølgende "Emnepuljer". Tryk på "Opret pulje+", hvis du ønsker at oprette en ny emnepulje og ikke indlæse emner i en eksisterende pulje.

2. Giv puljen et navn. Nu vil den være at finde i oversigten.

3. Vælg "Indlæs emnefil", find den fil du ønsker at uploade, og vælg "Videre".

4. Nu skal du matche kolonner. Du skal fortælle systemet, hvilke data du ønsker at have med som stamdata på dine emner. Data skal indstilles som navn, telefonnr, by, postnummer osv.

Hvis der mangler kolonner, skal de oprettes på ny, men hvis kolonnen allerede eksisterer, skal kolonnen genbruges.
Dit mål er at få alle de kolonner, du ønsker at importere med ind:

Du kan også her vælge at lave et match. Match kan betyde tre forskellige ting;

- Dublettjek: Hvis du blot vinger af i "Match på dette felt", så kører du et dublettjek. Ved dublettjek kigger du på det data der står i feltet og ser om det ligger data i forvejen ligger i et felt på de puljer du dublettjekker i (Du vælger puljer til højre). 

- Berig emnedata i dette felt: Hvis du ønsker at overskrive eksisterende data i feltet, ud fra hvad der står i dit excel ark, så kan du berige. Eksempelvis, hvis du ønsker opdatere alle eksisterende telefonnumre, så vinger du "Berig emnedata i dette felt" i telefonfeltet. Så skal du matche, det du gør her er, at vælge hvor matchet skal ligge. Her vil vi anbefale noget unikt, eksempelvis CVR nummer, derfor matcher du på feltet CVR. Hvis vi finder et match imellem CVR nummeret i emnepulje og din fil, så opdaterer vi telefonnummeret i emnepuljen, med hvad der står i excel arket. OBS! Dette kan ikke trækkes tilbage, du skal derfor være sikker på hvad du gør. Hvis du er i tvivl, kontakt Adversus Support.

- Synkronisér emnepulje med upload-fil: Denne funktionalitet gør at såfremt data i feltet du matcher, IKKE matcher med dataen i emnepuljen, så bliver det slettet fra emnepuljen. Eksempelvis hvis du matcher på CVR feltet og vælger "Synkronisér emnepulje med upload-fil", så siger du at såfremt de CVR numre der ligger i emnepuljen IKKE ligger i upload-filen, så bliver de slettet fra emnepuljen.OBS! Dette kan ikke trækkes tilbage, du skal derfor være sikker på hvad du gør. Hvis du er i tvivl, kontakt Adversus Support.

5. Når du har valgt hvordan du ønsker at indlæse emnerne vælger du "Upload emner til emnepulje" og emnerne bliver indlæst.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.