Hvordan opretter/indlæser jeg emner?

Emner, du skal indlæse, er de personer eller virksomheder, som du ønsker at kontakte. Emnerne skal indlæses enten som csv- (kommasepareret) eller Excel-filer.

  1. I menuen i venstre side vælger du "Emner" og efterfølgende "Emnepuljer". Tryk på "Opret pulje+", hvis du ønsker at oprette en ny emnepulje og ikke indlæse emner i en eksisterende pulje.
  2. Giv puljen et navn. Nu vil den være at finde i oversigten.
  3. Vælg "Indlæs emnefil", find den fil du ønsker at uploade, og vælg "Videre".

4. Hvis du ikke kommer direkte til step 5 (se nedenfor), så skal du klikke på filnavnet under "Konverteringer klar til match", når din fil er klar til at blive indlæst:

5. Nu skal du matche kolonner. Du skal fortælle systemet, hvilke data du ønsker at have med som stamdata på dine emner. Data skal indstilles som navn, telefonnr, by, postnummer osv.

Hvis der mangler kolonner, skal de oprettes på ny, men hvis kolonnen allerede eksisterer, skal kolonnen genbruges.
Dit mål er at få alle de kolonner, du ønsker at importere, til at blive grønne. 

Du kan også her vælge at lave dublettjek (som er vinget af ved telefonnummer). Her siger du til systemet, at emnet ikke skal uploades, hvis der i forvejen ligger et emne i puljen med samme telefonnummer.
Hvis et emne optræder flere gange med samme telefonnummer, i det ark du uploader, så uploades emnet kun én gang, hvis dublettjek er vinget af.
Ved dublettjek skal du også vælge i hvilke puljer, det skal udføres duplettjek. Du kan altså dubletjekke på flere/alle puljer.

6. Nu skulle emnerne være uploaded korrekt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.