Hvordan tilføjer jeg emner i en kampagne?

Før du kan ringe ud på en kampagne, skal der være emner tilknyttet. Du kan tilføje emner på følgende måde:

1. I menuen i venstre side vælger du "Emner", efterfulgt af "Emnepuljer" hvorefter du vælger den emnepulje, du ønsker at tilføje emner til kampagnen fra, ved at trykke på navnet på emnepuljen.

2. Efterfølgende vælger du "Handlinger" på følgende ikon:

3. Vælg "Tilføj emner" samt hvilken kampagne, emnerne skal tilføjes. Hvis du ønsker, at emnerne automatisk skal tilføjes en kampagne, når du indlæser nye emner til puljen, vælger du i gentages "Ved upload til bank". Vælg "Godkend" og emnerne vil nu blive tilføjet kampagnen:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.