Hvordan gemmer jeg Adversus på hjemmeskærm (iOS)?

Hvis du ønsker at have Adversus liggende på din IOS hjemmeskærm, så gør følgende:

1. Åben Safari på telefonen, og gå til https://app.adversus.dk

2. Vælg "Del"-ikonet, og vælg herefter "Føj til hjemmeskærm":

3. Adversus ligger nu som et ikon sammen med dine øvrige applikationer:

4. Kunderne har nu en hurtig tilgængelig oversigt over bookede møder, hvor de også kan give tilbagemeldinger direkte.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.