Genvejstaster

Du har mulighed for at benytte dig af genvejstaster, som gør det nemmere at navigere hurtigt rundt i systemet.

CTRL + Space - Søg i Adversus

Inde i dialeren, finder du disse genvejstaster:

F1 - Ring op/Læg på

F2 - Telefonsvare

F4 - Indstil genopkaldstid

F5 - Marker emne som ugyldigt

F6 - Marker emne som ukvalificeret

F7 - Marker emne som ikke interesseret

F8 - Marker emne som succes

F9 - Vælg e-mailskabelon

ALT + SHIFT + ENTER - Gem emne (Kun ved eks.: Genopkald)

ALT + 1 - Gå imellem manuskript og emnestamdata

ALT + 2 - Gå til Iframe

ALT + N - Gå til notefelt / skriv note

CTRL + 0-9 - Send DTMF-tone (menuvalg via telefon)

CTRL + P - Stop / start optagelse af samtale

Shift + F1 - Fokus på stamdata

Shift + F2 - Fokus på resultatdata

CTRL + Shift + F3 - Fokus på status

ALT + Shift + P - Pause

CTRL + ALT + ESC - Log ud

CTRL + ALT + Q - Afslut dialer efter dette emne (checkbox)


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.