Hvordan inddeler jeg brugere i teams?

Som udgangspunkt er en agent på alle teams, hvis dette ikke er afgrænset til bestemte teams på brugerens profil. Hvis du ønsker, kan en agent tildeles ét eller flere teams, hvorved man kan skjule bestemte kampagner for bestemte agenter.
Du kan anvende følgende guide til at indstille teams:

1. Gå til "Indstillinger" og efterføgende "Kampagner" i menuen i venstre side og efterfølgende rediger den kampagne hvor teams skal indstilles:

2. Her vil du under "Synlighed og rettigheder" kunne oprette et team. For at oprette teamet skal du indtaste navnet efterfulgt af "enter", så vil boksen blive grå som i nedenstående eksempel:

3. Når en agent skal tilføjes til et team, redigerer du dette under "Indstillinger" og efterfølgende "Brugere". Når du opretter eller redigerer interne brugere, er der ligeledes mulighed for at angive ét eller flere teams. 

I dette eksempel, har denne bruger nu adgang til kampagnen på grund af match på "Peter".

N.B! Du kan også inddele bruger i projekter, Læs guiden her

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.