Hvordan sletter jeg emner i en emnepulje?

Hvis du ønsker at fjerne emner fuldstændig fra en emnepulje, fx hvis du ved en fejl har indlæst emner uden telefonnumre og ønsker at fjerne dem igen, så skal du gøre følgende: 

1. Lav en filtervisning med de emner, du ønsker at fjerne deres emnepulje. Det kan eksempelvis være følgende filtervisning:

Datafilter
Kampagnefilter

2. Gå til handlinger i højre hjørne:

3. Vælg "Slet emner i pulje" og efterfølgende "Godkend".

Hvis du ønsker handlingen skal gentages, så kan det tilvælges.

4. Emnerne er nu fjernet fuldstændigt.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.