Hvordan indstiller jeg systemet til at beregne køreafstand mellem møder?

For at sikre at du ikke booker møder, hvor den geografiske afstand imellem møderne er så stor, at du ikke kan nå dem begge, kan følgende funktion bruges, som beregner køretiden imellem to møder.

For at anvende funktionen skal du:

  1. Gå til "Indstillinger" efterfølgende "Brugere" og "Mødekonsulent (eksterne) i højre side.  
  2. Vælg "rediger" på blyanten til højre for den mødekonsulent, du ønsker det aktiveret ved.
  3. Vælg "Indstillinger" i højre hjørne. Sæt flueben ved "Beregn køretid" og tryk "Gem bruger":

4. Du kan nu se, hvor lang tid der skal bruges på kørsel (markeret med grå baggrund):

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.