Hvordan segmenterer jeg, hvem jeg ringer til?

Hvis du ønsker kun at ringe til eksempelvis et specifikt postnummer, så kan du eftersegmentere det i dialeroversigten. 

1. Gå til "Dialer" og find den kampagne, du ønsker at eftersegmentere.

2. Vælg "Mere" og efterfølgende "Segmenter kampagne", som du finder i højre side ud for kampagnen:

3. Tilføj det/de felter, du ønsker at segmentere, hvilken operator du ønsker, samt værdien efter. afslut med "Gem kriterie". 

Eksempelvis vil du i nedenstående eksempel kun kontakte emner på hvor køn er kvinde.

4. Du vil nu kun ringe til emner, der matcher din eftersegmentering. 

Viste du at det også er muligt at finde alt relavant data på dine leads?. Vil du vide mere så klik her


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.