Hvordan segmenterer jeg, hvem jeg ringer til?

Hvis du ønsker kun at ringe til eksempelvis et specifikt postnummer, så kan du eftersegmentere det i dialeroversigten. 

1. Gå til "Dialer" og find den kampagne, du ønsker at eftersegmentere.

2. Vælg "Mere" og efterfølgende "Segmenter kampagne", som du finder i højre side ud for kampagnen:

3. Tilføj det/de felter, du ønsker at segmentere, hvilken operator du ønsker, samt værdien efter. afslut med "Gem kriterie". 

Eksempelvis vil du i nedenstående eksempel kun kontakte emner på Fyn:

4. Du vil nu kun ringe til emner, der matcher din eftersegmentering. 


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.