Hvordan sletter jeg emner i en kampagne?

Hvis du ønsker at deaktivere emner i en kampagne, eksempelvis hvis du har en "blacklist" med eksisterende kunder, du ikke ønsker at ringe til igen, kan du deaktivere emnerne på følgende måde:

1. Lav en filtervisning over emner, der skal deaktiveres i en specifik kampagne.

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret, og tilføj handling i højre side ved at vælge:

3. Vælg handlingen "Slet emner i kampagne" samt hvilken kampagne, emnerne skal slettes fra. Vælg også hvilket match, der skal være. Hvis det er en kontinuerlig handling, kan du vælge, at handlingen skal gentages:

I ovenstående eksempel fortæller vi systemet, at hvis nogle emner i kampagnen "Common campaign har samme Phone, som emnerne i filtervisningen, så skal de slettes i kampagnen. Vi anbefaler, du vælger noget specifikt som CVR, telefon og lignende. 

4. Vælg "Udfør handling" og emnerne er slettet.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.