Hvordan finder jeg de sidste 10 emner jeg har kontaktet?

Inde i dialeren er det muligt at finde de sidste 10 emner, du har ringet til. Dette kan være anvendeligt, hvis du eksempelvis har glemt at notere noget eller sat forkert status. Du kan finde frem til de sidste emner, du har været i kontakt med på følgende måder: 

Du vil i kontaktloggen kunne trykke på følgende ikon og se de sidste 10 du har kontaktet:


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.