Hvordan opsætter jeg en mailskabelon

Det er muligt at opsætte E-mail skabeloner igennem Adversus. For at gøre dette kan du bruge følgende guide:

1. Vælg "Indstillinger" efterfulgt af "Kampagner" i menuen i højre side.

2. Vælg den kampagne E-mail skabelonen skal ligge på og vælg "E-mail skabelon". 

3. Efterfølgende vælger du "Opret mailskabelon" på grå knap:

4.I højre side vil du finde "Merge tags". Det betyder at systemet selv tager data, så man skræddersyr skabelonen.

5. Første data er kun anvendeligt ved mødebooking. Den tager data fra bookingkalenderen og mødekonsulenten:

6. Phonerdata er altid anvendeligt, og den tager data fra den phoner, der har kontaktet emnet: 

7. Emnestamdata er altid anvendeligt. Den tager det data som er på kunden: 

8. Resultatdata er altid anvendeligt. Dette er den data man har indsamlet fra kunderne:

9. Jeg vil nu vise en skabelon ud fra ovenstående merge tags til inspiration:

10: Når skabelonen er færdig skal du vælge "Gem Skabelon" og mailen vil fremgå i dialervinduet. Du kan også sende den automatisk, eksempelvis ved succes, så vil den automatisk blive sendt, men ikke fremgå i dialerbilledet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.