Hvordan laver jeg et manuscript?

I Adversus er det muligt at tilføje et manuscript, så phonerne har noget tekst, de kan forholde sig til i dialeren.
For at tilføje manuscript i en kampagne i Adversus skal du gøre følgende:

1. Vælg "Indstilligner" efterfulgt af "Kampagner" i menuen i venstre side og efterfølgende "Vis manuscript" ud fra den givne kampagne:

2.  følgende billede kan du indsætte manuscript og efterfølgende vælge "Gem manuscript":

3. Du kan finde manuscriptet på kampagnen inde dialeren her:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.