Hvordan tildeler jeg rettigheder til bestemte brugere?

Nogle gange ønsker man at give forskellige brugere forskellige beføjelser. Måden man gør dette på er følgende:

1. Vælg "Indstillinger" efterfulgt at "Rettigheder" i menuen i venstre side, efterfølgende "Opret rettighedsgruppe", og giv den et navn og tast gem.

2. Ud fra navnet kan du nu vælge, hvilke beføjelser din rettighedsgruppe skal have.

3. Når rettighedsgruppen har fået de korrekte beføjelser kan de tilføjes brugere.

4.Vælg "Indstillinger" i menuen i venstre side og efterfølgende "Brugere".

5.Find den bruger det drejer sig om og tryk rediger på blyanten til højre ud for brugeren:

6. Her vil du kunne finde "Rettighedsgruppe" og kunne tilføje dem til den givne bruger. Efterfølgende vælger du "Opdater". Du skal være opmærksom på en bruger skal være leder for at det virker.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.