Hvorfor kan jeg ikke indlæse min emnefil?

Der er oftest tre grunde til at et ark ikke vil uploades til Adversus. Enten er den en csv fil der er semikolon sepereret, ellers er den en excelfil der er låst, dette er oftest set hos NN Markedsdata.

Hvis filen er semikolonsepereret:
Måden du kan se på om filen er semikolon separeret er at alle kolonnerne "hænger sammen" når du prøver at uploade. Det vil se således ud:

For at løse dette kan du bruge google sheets:

  1. Åbn dit google drev tryk "Ny" og efterfølgende "Google Sheets": 

2. Når arket er åbnet trykkes der "Filer" og "Importer": 

3. Her skal der trykkes "Upload" og den fil, som ikke kunne vælges i Adversus, findes og efterfølgende trykkes der "Vælg".

4. Følgende indstillinger vælges:

5. Filen er nu separeret korrekt og kan downloades som "Excelfil" og uploades i Adversus:

Hvis filen er låst fra NN Markedsdata:
Selvom arket ser fint ud når du åbner det, så kan der være udfordringer med excelark fra NN Markedsdata. Måden at løse det på er at lave et nyt udtræk fra NN Markedsdata med følgende indstillinger når filen skal eksporteres:

Alternativt kan det være det hjælpe at åbne filen op i excel og gemme filen på ny inden upload til Adversus.


Der er formler i filen:
I Adversus er det ikke muligt at importere filer hvor der er formler. I excel kan man lave mange forskellige formler og tabeller, disse er ikke mulige at importere i Adversus.
Her vil du oftest kunne gå ind og åbne din excel og gemme det som filformatet .xls, da den oftest kan fjerne formatering hvis det skulle ligge der:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.