Hvordan laver jeg en rapport?

Fra modulet "Insights" og efterfølgende "Rapporter" i menuen til venstre, kan du oprette nye rapporter samt få adgang til dine standardrapporter.

En rapport er et udtræk af 'hårde tal', f.eks. antal opkald eller emner gemt som succes, fordelt på valgfri gruppering — enten kampagner, brugere, projekter eller brugergrupper.


Opret ny rapport

1. Angiv ønskede værdier. Dette er de key performance indicators, du ønsker at få med i din rapportering. Der vil dannes en kolonne for hver KPI der vælges.

2. Vælg, hvordan dataen skal grupperes. Hvis der grupperes på 'projekter', samler den data fra kampagner under klassificeret under samme projekt(er). Hvis der grupperes på "Brugergrupper", samler den data fra brugere klassificeret under samme brugergruppe(r). 

Der er herefter mulighed for at afgrænse resultaterne — eller vise alle aktive i perioden.

3. Herefter vælger du tidsintervallet. Der er mulighed for dynamisk visninger, f.eks. "i dag" eller "sidste uge", hvorved rapporten bliver dynamisk og kan genbruges dag for dag - eller uge for uge. Der er også mulighed for, at angive et specifikt interval.

4. Rapporter kan gemmes, så de hurtigt kan findes frem næste gang. Hvis du ønsker dette vælges "Gem Rapport" og og du indtaster navn — og rapporten vil fremover fremgå under "Dine standardrapporter".


Se dine rapporter

Under modulet "Insights" og efterfølgende "Rapporter", finder du listen "Dine standardrapporter" i venstre side. Her vil alle dine tidligere gemte rapporter fremgå, så de hurtigt kan findes frem.

Klik på en rapport - eller opret en ny - herefter genereres rapporten. Der er nu mulighed for at eksportere data i Excel.

Du kan alternativt ændre din gruppering, eller tilføje en undergruppering, som her er vist med "Brugere" med undergruppering af "Kampagner".


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.