Hvordan laver jeg projekter?

Hvis du i Adversus har flere kampagner, der tilhører samme projekt, så kan det være anvendeligt at samle det til ét projekt, som du derigennem kan få statistik på via vores rapporteringsmodul.

For at oprette et projekt og tilføje kampagner til projektet skal du gøre følgende:

1. Vælg "Indstillinger", "Rettigheder" efterfulgt af "Projekter" og "Opret projekt":

2. Giv projektet et passende navn og vælg "Gem":

3. Vælg "Indstillinger", "Kampagner" i menuen i venstre side og rediger ud fra kampagnerne, der skal være en del af projektet:

4. På første side i kampagneindstillinger vil du under punktet "Synlighed og rettigheder" kunne tilføje projektet til kampagnen:

5. Du kan nu vælge "Gem indstilinger" i bunden og projektet vil nu være at finde i rapporteringsmodulet og du vil kunne trække statistik på det. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.