Hvordan laver jeg brugergrupper?

I Adversus har du mulighed for at benchmarke grupper af brugere igennem rapporteringsmodulet. 

For at oprette forskellige brugergrupper og tilføje dem til brugerne kan du bruge følgende guide:

1. Vælg "Insights'' efterfulgt af "Grupper" 

2. Oppe i højre hjørne vælger man ''Opret brugergruppe'' - Giv brugergruppen et navn og vælg "Gem''.


Tilføj bruger til gruppen

Vælg "Indstillinger" i menuen i venstre side og efterfølgende "Brugere" . Vælg rediger på den lille blyant ud for de brugere, der skal tilhøre brugergruppen:

3. Her vil du kunne tilføje brugergruppen til brugeren:

4. Du vil nu kunne anvende brugergruppen i rapporteringsmodulet.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.