Hvorfor kommer mine genopkald ikke frem?

Der kan være flere grunde:

1 Genopkaldet har nået sin maksimum grænse i forhold til hvad der er tilladt jf. kampagneindstillingerne.

For at tjekke dette:

1.1 Gå til kontaktloggen under emnet og så hvor mange gange der er foretaget genopkald/aut. telefonsvarer.

1.2 Tjek hvad der er tilladt jf. kampagneindstillingerne. Du finder det under "Indstillinger" efterfulgt af "Kampagner" i menuen i venstre side, efterfølgende trykker du rediger på pilen til højre ud for kampagnen hvor du i bunden vil kunne finde følgende indstillinger:

Opkaldsforsøg - alm. opkald

  • Antallet af maks antal telefonsvarer inden emnet ikke dukker op igen.

Opkaldsforsøg - genopkald

  • Antallet af maks genopkald inden emnet ikke dukker op igen.

Hvis maksimum af enten telefonsvarer eller genopkald er nået, så vil emnet ikke længere automatisk dukke frem.


2. Der er mange genopkald der er overskredet.
Hvis en phoner har mange genopkald der er overskredet, så vil det være de genopkald hvor tidspunktet er mest overskredet, der dukker først op.

Måden du kan teste dette er ved at gå ind under punktet "Genopkald" i menuen i venstre side. Hvis der ligger mange emner overskredet (med rød farve ud for navnet), så vil de først komme op.


3. Man har ikke ringet på kampagnen.
For at genopkaldene dukker frem, så skal phonerne sidde på kampagnen og ringe for at de dukker frem.
Hvis du ønsker det skal være anderledes, så genopkald går på tværs af kampagnen, så kontakt Adversus Support.

4. Der er sat at standard genopkaldstype er fælles.
Hvis man i kampagneindstillingerne har valgt at standard genopkaldelstype som fælles genopkald. Så vil de ikke ligge som genopkald til en bestemt phoner.

Måden du finder det på, er under kampagner i menuen i venstre side, efterfølgende trykker du rediger på pilen til højre ud for kampagnen hvor "Standard genopkaldstype" vil kunne findes. Dette kan du ændre til privat hvis du ønsker.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.