KPI - en beskrivelse af hver KPI

Opkald og emner

 • Antal succes: Samlet antal emner afsluttet med status "Succes"
 • Samlet antal opkald: Samlet antal opkaldsforsøg
 • Antal opkald (ubesvaret): Samlet antal ubesvaret opkald
 • Antal opkald (besvaret): Samlet antal besvaret opkald
 • Total samtaletid (min.): Samlet antal samtaletid i minutter
 • Gns. samtaletid/opkald (sek.): Gennemsnitlig samtaletid ved besvarede opkald
 • Afsluttede kontakter: Antal emner afsluttet med status
 • Ugyldige emner: Antal emner afsluttet med status "Ugyldig"
 • Kontakttid (min.): Samlet tid i dialeren brugt på både opkald og administration  
 • Kontakttid (Ny dialer.): Denne atger højde for at folk ikke kan have flere Adversus faner åbne og dermed få mere kontakttid.
 • Login tid: Tid brugt i Adversus, både på udringning men også import af leads mm.
 • Opkaldsforsøgstid: Svarer til ventetid inden emnet tager telefonen.
 • Hitrate (%): Succes / (ikke interesseret+succes) * 100
 • Succes/time: Antal succes / samlet kontakttid
 • Ukvalificerede emner: Antal emner afsluttet med status "Ukvalificeret"
 • Private genopkald: Samlet antal private genopkald
 • Ikke interesserede emner: Antal emner afsluttet med status "Ikke interesseret"
 • Kontaktforsøg: Antallet af emner åbent.

Bookingdata

 • Afholdte møder (inkl. blank status): Antal møder der er afholdt hvor status (afholdt, udskudt og aflyst) ikke er udfyldt.
 • Afholde møder (ekskl. blank status): Antal møder afholdt med status afholdt.
 • Aflysningsprocent (inkl. blank status): Møder afholdt / møder aflyst
 • Aflysningsprocent (ekskl. blank status): Møder afholdt / møder aflyst
 • Aflyste møder: Antallet af aflyste møder
 • Bookinger (bookingstidspunkt): Antallet af møder booket (Hvor tidsintervallet tager udgangspunkt i bookingtidspunktet)
 • Møder total (afholdelsestidspunkt): Antallet af møder booket (Hvor tidsintervallet tager udgangspunkt i afholdelsestidspunktet) 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.