Hvordan sletter jeg dubletter i kampagne?

Hvis der ligger dubletter i en eller flere kampagner, så kan du fjerne dem bagudrettet. Emnerner bliver fjernet i følgende rækkefølge:

  • Ubehandlet
  • Aut. Redail
  • Genopkald
  • Ugyldig
  • Ukvalificeret
  • Ikke interesseret
  • Succes

Eksempelvis: Hvis et emne ligger med både status "Succes" og "Ikke interesseret", vil "Ikke interesseret" blive slettet fra kampagnen.


For at lave et dublettjek, skal du gøre følgende:

1. Gå til "Emner" og "Dublettjek" i menuen i venstre side.

2. Vælg om dubletter skal fjernes i individuelle kampagner eller på tværs af kampagner.

3. Efterfølgende vælger du, om det skal være på enkelte kampagner (og i så fald hvilke) eller alle kampagner.

4. Nu vælger du hvilket datafelt, du ønsker at køre dublettjek imod, her anbefales det, at du gør det på noget unikt såsom CVR, Telefon eller lignende.

5.  Til sidst skal du vælge om emner med en bestemt status ikke skal slettes. I nedenstående eksempel vælges der ikke at slette emner som har status "Succes" eller "Genopkald" omend der er dubletter: 

6.Nu kan du vælge "Slet dubletter" og dit dublettjek vil blive kørt igennem. (Du skal være opmærksom på, at emnerne bliver slettet fra kampagnen og derfor stadig ligger i emnepuljen.)


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.