Hvordan ændrer jeg datafelttype?

Når du bruger Adversus, skal systemet sættes op til, hvad dine forskellige kolonner er. Eksempelvis skal Adversus vide, at en kolonne kaldet "Telefon" er et telefonnummer, da telefonnummeret ellers ikke automatisk vil komme op i dialeren til udringning.
Hvis du ved en fejl har sat disse forkert, så du ændre det på følgende måde:

1. Vælg "Indstillinger", "Rettigheder" og "Datafelter" i højre side.:

2. Her finder du alle de kolonner, du har oprettet.

3.Nu kan du ændre navn, indholdstype (alm. tekst, telefon etc.) og ligeledes datatypen (tekst eller tal).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.