Hvordan indsætter jeg billeder i mailskabeloner?

I Adversus har du mulighed for at få billeder,  med i dine mailskabeloner. 

1. Vælg "Indstillinger", "Kampagner", "E-mail skabeloner" og efterfølgende finder du den mailskabelon hvor filen ønskes indsat.

2. Vælg enten billedeikonet inde i mailskabelonen:

3. Efterfølgende indsætter du url i enten link ikonet eller billedeikonet.

Hvis du ikke har et link, så kan du blot uploade den fil du ønsker, ved at finde filen på din computer. Du skal her klikke hvor pilen på nedenstående billeder peger hen:

4. Dit billede er nu med i mailskabelonen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.