Hvordan opsætter jeg en SMS skabelon?

Det er muligt at opsætte SMS-skabeloner, hvilket du gør på følgende måde:  

1. Vælg "Indstillinger" efterfulgt af "Kampagner" i menuen i venstre side.

2. Vælg den kampagne, som SMS-skabelonen skal ligge på, og vælg "SMS-skabelon":

3. Vælg "Opret sms-skabelon+" i højre hjørne.

4.I højre side vil du finde "Merge tags". Det betyder, at systemet selv tager data fra emner, så man skræddersyr skabelonen.

5.Møde- og mødekonsulentdata er kun anvendeligt ved mødebooking. Den tager data fra bookingkalenderen og mødekonsulenten:

6. Phonerdata er altid anvendeligt. Den tager data fra den phoner, der har kontaktet emnet:

7. Emnestamdata er altid anvendeligt. Den tager det data, som er på kunden: 

8. Resultatdata er altid anvendeligt. Dette er den data. man har indsamlet fra kunderne:

9. Et eksempel på en skabelon ud fra ovenstående merge tags til inspiration:

10: Når skabelonen er færdig, skal du vælge "Gem Skabelon" og mailen vil fremgå i dialervinduet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.