Hvordan aflyser jeg et møde?

Du kan aflyse bookede møder på følgende vis: 

1. Vælg "Bookingoversigt" i menuen i venstre side.

2. Find det møde, du ønsker at  aflyse, og vælg følgende ikon ud for emnet:

3. Ud fra "Mødestatus" skal du vælge "Aflyst" efterfulgt af "Opdater".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.