Hvordan flytter jeg et møde fra en konsulent til en anden?

Du kan i Adversus ændre bookede møder fra én mødekonsulent til en anden, for at gøre dette kan du bruge følgende guide:

1. Vælg "Warehouse" i menuen i venstre side, og vælg bookings. (Læs hvordan Bookings virker under warehouse her)

2. Find det møde du ønsker at udskyde og vælg følgende ikon ud for emnet helt til højre: 

3. Ud fra "Mødekonsulent" kan du ændre hvilken mødekonsulent der skal have mødet. Efterfølgende vælger du "Opdater":

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.