Hvordan vælger jeg en mikrofon?


I din browser kan du vælge ovenstående indstillinger, her skal du i dropdownmenuen vælge den mikrofon du ønsker at bruge.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.