Hvordan ændrer jeg indstillinger til mødekonsulenter?

Når du opretter en mødekonsulent, så er indstillinger standard sat. Det betyder også du kan indstille deres mødevarighed, hvor langt ud i fremtiden der kan bookes, deres arbejdstider samt arbejdsdage. Følgende guide kan hjælpe dig:

1. Gå til "Indstillinger", "Brugere" i menuen i venstre side og efterfølgende "Mødekonsulenter (eksterne)":

2. Ud for mødekonsulenten vælger du rediger på den lille blyant til højre:

3. Herefter kan du vælge "Indstillinger" i venstre side, hvorefter du kan indsætte deres relevante indstillinger og efterfølgende kan du vælge "Gem konsulent":

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.