Hvordan tildeler jeg emner til bestemte phonere?

Hvis du ønsker at tildele emner til en phoner, kan du her få en guide til det.

1. Lav en filtervisning over emner der skal tildeles en phoner.

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret og tilføj handling ved at vælge "Handlinger":  

3. Vælg handling "Tilpas/flyt emner" efterfulgt af "Tildel til bruger" hvor du vælger hvilken bruger, emnerne skal tildeles. Til sidst vælger du "Udfør handling":

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.