Hvordan flytter jeg emner til anden kampagne?

Hvis du ønsker at flytte emner fra en kampagne til en anden kan det gøres via følgende guide:

1. Lav en filtervisning over emner der skal flyttes til en anden kampagne.

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret og tilføj handling ved at vælge "Handlinger": 

3. Vælg handling "Tilpas/flyt emner" efterfulgt af "Flyt emner til kampagne" hvor du vælger, hvilken kampagne emnerne skal flyttes til. Til sidst vælger du "Udfør handling":


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.