Hvordan redigerer jeg status på emner?

I Adversus har du mulighed for at ændre status på emner. Dette kan eksempelvis være, hvis du ønsker at ændre ikke interesserede emner til ubehandlede igen, eller ønsker at lægge private genopkald ud til fælles genopkald.

1. Lav en filtervisning over emner der skal ændres status på.

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret og tilføj handling ved at vælge "Handlinger":  

3. Vælg handling "Tilpas/flyt emner", efterfulgt af "Sæt status på emne" hvor du vælger hvilken status, du ønsker, emnerne skal have. Til sidst vælger du "Udfør handling":


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.