Hvordan redigerer jeg hvem "senest kontaktet af" er?

Hvis du ønsker at ændre hvem der senest har kontaktet emner, så kan du få en guide her. Dette kan især være relevant hvis du ønsker at flytte private genopkald fra en phoner til en anden.

1. Lav en filtervisning over emner der skal ændres. 

Du kan finde hjælp til filtervisning her:
Datafilter
Kampagnefilter

2.  Gå ind på filteret og tilføj handling ved at vælge:  

3. Vælg handling "Tilpas/flyt emner", efterfulgt af hvem emnerne "Senest kontaktet af" skal være og til sidst "Udfør handling":


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.