Hvad betyder de forskellige events under emailaktiviteten?

Under "Emailaktivteten" i menuen i venstre side kan du se, hvad der "sker" med de mails, du sender ud til kunderne. Her er der en beskrivelse af de forskellige events:

Sendt: Der er sendt en mail afsted til modtageren.

Modtaget: Modtageren har modtaget mailen.

Åbnet: Modtageren har åbnet mailen.

Bounce: Modtagerens server har blokeret mailen, men vi forsøger at sende den igen.

Blocked: Modtagerens server har blokeret mailen, og vi forsøger ikke at sende den igen.

Deferred: Modtagerens server har forsinket modtagelsen af mailen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.